Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ngọc Huyền
Một Thoáng Duyên Quê

Tân Nhạc - Quê Hương

Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè
mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ.
Mình chưa quen chưa phải tình nhân
khi bén duyên rồi...cậy mối với mai.
Trong giấc mơ nét mặt trăng rằm
mà sao tóc bậu .... đang kề má tôi.
Nhìn con trăng ai xẻ làm đôi
thuơng dáng ngoan, hiền...ngồi đứng chẳng yên.
Hò ơi.... Nhắn ai về qua bên ấy
thiết tha gửi theo tình tôi.
Đâu giống như đóa hoa mười giờ
sớm nở để đến tối tàn.
Tôi quá giang xuống tận nơi này
làm quen với bậu, thương người nhớ tên.
Rồi đôi trăng xin lễ trầu cau
mai mốt quen rồi dìa dưới ở luôn.
(Hát lại từ đầu)
Rồi đôi trăng xin lễ trầu cau
mai mốt quen rồi dìa dưới ở luôn.

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Một Thoáng Duyên Quê"