Nhạc Sĩ:
Không rõ
Trình Bày:
Elvis Phương
Màu Xanh Thiên Chúa

Thánh ca - Tình yêu
Rừng xanh, xanh thẵm con sông dài
Trời xanh, xanh cánh chim ngàn khơi
Tuổi xanh, xanh thướt tha tà áo
Mắt xanh màu ánh sao
Tóc xanh những mái đầu
Màu xanh nay biết đâu ta tìm
Màu xanh nay trắng lên vành khăn
Màu xanh nay tím lên ngàn lối
Biết bao giờ cho nguôi
Để cho màu xanh bình
Cùng tôi bạn hỡi
Ta nắm tay nhau lên đường
Tìm lại màu xanh
Đem tô thắm cho khắp giang sơn
Cùng nhau ta hát
Ta hát lên câu yêu người
Để cho màu xanh
Gieo vui ánh mắt ngàn trẻ thơ
Dập tắc lửa chiến
Lửa chiến khổ đau tan thương
Bạn ơi mau lên
Dâng niềm tin mới
Nào hãy mỡ lối
Mở những lối đi an vui
Về thăm quê hương
Một mai đẹp tươi
Đẹp nghìn muôn lối
Xanh thắm lên muôn phương trời
Niềm tin dựng xây
Ca vang khúc ca đời thắm tươi

Nguồn: Mercury
Lời nhạc: ct.ly
Người đăng: mickey
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Màu Xanh Thiên Chúa"