Nhạc Sĩ:
Không rõ
Trình Bày:
Vũ Khanh
Lạy Mẹ Fatima

Thánh ca - Tình yêu

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần
Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ
Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần
Con dâng mình để đền thay tội lỗi muôn dân

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết
Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ
Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì
Chết bên Mẹ, con sợ chi, con sợ chi Mẹ ơi

2. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế
Tấm lòng đượm trinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần
Trọn đời  con trung tín sống với Mẹ luôn có Mẹ
Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an

Nguồn: Mercury
Lời nhạc: ct.ly
Người đăng: mickey
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lạy Mẹ Fatima"