Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Khánh Hà
Ru mãi ngàn năm

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Chưa có lời nhạc.Mong các bạn Thêm vào
Cám ơn !
Trong lúc chờ đợi nghe nhạc đỡ buồn nghe

Nguồn: Minh
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ru mãi ngàn năm"