Nhạc Sĩ:
Hữu Xuân
Trình Bày:
Hương Giang
Gọi anh

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
Mùa Thu sang, mùa Thu sang
Cho bông hoa Cúc lại vàng lời thương
Mùa Thu hương, mùa Thu hương
Hạt sương mỏng manh vấn vương với ngày
Mùa Thu say, mùa Thu say
Cồn cào men sữa đắng cay vẫn thừa
Mùa Thu mưa, mùa Thu mưa
Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa tìm về
Mùa Thu mê, mùa Thu mê
Em chìm đắm với lời thề đánh rơi
Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh
Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh...

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: MS
Vào ngày 5 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Gọi anh"