Nhạc Sĩ:
Hữu Xuân
Trình Bày:
Lương Tùng Quang
Hoa Tím Ngày Xưa

Tân Nhạc - Tình yêu


Con đường em về ban trưa   
 Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
 Tuổi em vừa tròn mười bảy
 Tóc em vừa chớm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!
Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh vân
Vào ngày 10 tháng 9 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Hoa Tím Ngày Xưa"