Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Hồng Nhung
Thưở Bóng Là Người

Nhạc Vàng - Tình yêu


Bóng đùa biển khơi Bóng đùa núi đồi
Bóng đùa đùa thôi
Làm chi mà vội Giọt nắng ban mai
Làm chi mà vội
Em đi Bóng về Em về Bóng đi
Làm chi mà vộiĐừng buồn gió ơi. Đừng buồn gió ơi
Gió ngủ ở đâu Bóng ngủ nơi nào
Có còn bờ ao trăng về thuở ấy
Bóng vội vàng đi Xa lìa quê nhà
Xa lìa vườn xưa
Ngày xưa ngần ngại xõa tóc trên vai
Ngày xưa ngần ngại
Hư vô Bóng về câu thề đã bay
Trời như nhỏ lại
Đừng buồn suối ơi. Đừng buồn núi ơi
Nắng vàng ở đâu Bóng về nơi nào
Vó ngựa tình sâu đất hồng nỗi nhớ
Tình Bóng nhạt nhòa

Nguồn: vietliveshow
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời: Khánh Quỳnh
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Thưở Bóng Là Người"