Nhạc Sĩ:
Hoàng Hiệp
Trình Bày:
Độc Tấu Guitar
Nhớ Về Hà Nội

Độc Tấu - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: guest_guest
Người đăng: Mercury
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nhớ Về Hà Nội"