Sự Thật Về Vụ Án Harry Quebert Hay Chuyện Nàng Nola - Joël Dicker
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Sự Thật Về Vụ Án Harry Quebert Hay Chuyện Nàng Nola"