Cố Quận

Mùa Đông Em Đi Lễ


Em mùa đông đi lễ
Nguyện cầu non nước yên
Thanh bình trong cõi thế
Cho tình thuý se quyên

Quê hương tàn chinh chiến
Em đây gặp lại chàng
Quên đi thời binh biến
Em tròn nợ duyên chàng

Mùa đông em đi lễ
Quì khấn Chúa trên cao
Ban thanh bình cõi thế
Người thoát cảnh gươm đao

Bên em luôn có chàng


Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 1 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Mùa Đông Em Đi Lễ"