Cố Quận

Mùa Đông BuồnMùa đông buồn! Buồn lắm em ơi
Nhớ buổi chia tay tuyết trắng trời
Hoa rơi trong gió làn run gió
Đông này...đông kế cách hai nơi

Mùa đông buồn! Buồn lắm nghe em
Khóc kẻ quay lưng ướt tóc mềm
Ướt hàng mi ướt giòng lăn má
Em về...tôi tay mở thư xem

Mùa đông buồn! Với chữ biệt ly
Là thế...tình ta bất hẹn kỳ
Bất thành giai lão trăm năm kiếp
Đôi mình duyên nợ ấy sinh ly

Mùa đông buồn! Buồn lắm từ đây


Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Mùa Đông Buồn"