Lá Chờ Rơi

CHỜ DUYÊN ÐỒNG ÐIỆU


(thân tặng Yểu điệu Long-Nữ)

Chưa nhìn nhưng đã biết là ngoan
Lời lẽ khiêm cung nết dịu dàng
Ý lộng sáng soi duyên thục nữ
Vần gieo còn đợi bạn Phan An
Thơ tuôn lai láng tình sông nước
Nhạc trải mênh mông nghĩa đá vàng
Tri kỷ tri âm đò đợi khách
Ai người đồng điệu muốn sang ngang ?

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỜ DUYÊN ÐỒNG ÐIỆU"