Lá Chờ Rơi

KHÚC RU MÙA NHỚ

Chiều buồn thơ thẩn bước rong chơi
Nghe vẳng bên tai khúc ạ ời ...
Ý quyện hương yêu nồng khoé mắt
Giọng thơm mùi sửa ngát trong hơi
Đôi giòng suối ngọt nguồn chưa cạn
Một bể thâm tình rót chẳng vơi
Chợt bóng mẹ yêu bầng sống dậy
Con tim thương nhớ rộn trăm lời !
Lá chờ rơi

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHÚC RU MÙA NHỚ"