Đặng vương Hưng

Khi em thêm một lần chồng


Thế là cây trúc còn xinh

Như ngày xưa ấy

Chúng mình

mới yêu

 

Thế là mong nhớ bao nhiêu

Ta mang đánh đổi

những chiều...

Ngẩn ngơ

 

Thế là thêm một tứ thơ

Tình tang, dang dở

Dại khờ

Hư không …

 

Khi em thêm một lần chồng

Ngập ngừng, mây trắng

Trên đồng

Lại bay….

 

5-2000

 

Được bạn: TonyDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khi em thêm một lần chồng"