Đặng vương Hưng

Nhà tôi


Nhà tôi ở cạnh xóm liều

Người thân ngại đến bạn yêu ngại về

 

Láng giềng nửa phố nửa quê

Chuyện trò văng tục, chửi thề... đã quen

 

Nhà tôi không số không tên

Ngõ ngoặt, hẻm nhỏ khó tìm đường vô

 

Nếu thương xin hãy làm nghơ

Đừng hỏi địa chỉ bây giờ... nhà tôi    

 

Sợ thơ buồn chẳng dám mời

Sợ lũ mất ngủ cuốn trôi câu Kiều

 

Nhà tôi ở cạnh xóm liều....

 

12-1999

 

Được bạn: TonyDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhà tôi"