Đặng vương Hưng

Tặng một sư nữ


Thất tình em bỏ đi tu

Để chùa thêm một nhà sư trốn đời

 

Chỉ thương mái tóc em thôi

Dài đen, óng mượt... hết rồi còn đâu !

 

Bỗng nhiên lòng cứ nhói đau

“A di đà phật” nghe câu em chào

 

Bồ tát- người ở nơi nao

Cứu khổ, cứu nạn đã bao kiếp người

 

Về đây – xin một lần thôi

Để cho mái tóc em tôi lại dài...

 

12-1997

 

Được bạn: TonyDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tặng một sư nữ"