Đặng vương Hưng

Những ngày ốm


Thuốc thang không đủ tiền mời

Cơm canh lạnh nhạt, lệch đôi đũa mòn

 

Và em chẳng hát ru con

Thờ ơ ánh mắt, héo hon nụ cười

 

Niềm vui chạy chốn đâu rồi

Nỗi buồn hớn hở dạo chơi đày nhà...

 

1990

 

Được bạn: TonyDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Những ngày ốm"