Vương Bột

Đằng vương các


Kỳ nhất

Đằng vương cao các lâm giang chử
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ

Kỳ nhì

Nhàn vân đàm ảnh nhật du du
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại ?
Hạm ngoại Trường giang không tự lưu

(Trích đằng vương các tự)


Dịch xuôi

Gác Đằng vương

I
Gác đằng vương cao ngất dựa bên bãi sông
Đeo ngọc reo chuông thôi múa hát
Cột vẽ mây bến nam bay lúc sáng sớm
rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi tây
II
Mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm
Vật đổi sao dời trải đã bao thu
Con vua ở trong gác nay ở chốn nào ?
Ngoài hiên sông trường giang cứ chảy mãi
 

Dịch Thơ

I
Gác đằng cao ngất bên sông đó
Đeo ngọc reo chuông ngừng hát múa
Chiều cuốn rèm châu mưa núi tây
Sớm bay cột vẽ mây nam phố


II
Đầm in mây lặng vẻ thâm u
Vật đổi sao dời trải mấy thu
Đế tử trong lầu đâu vắng bóng
Trường giang Ngoài cửa vẫn trôi mù


Bài này tác giả dịch thơ không được hay lắm, không lột hết được cái thần của nguyên văn, lời thơ vẫn còn gượng ép . Mong bạn đọc có thể góp ý hay dịch lại .

Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đằng vương các"