Nguyễn Văn Thái

Dòng Đời
… Nợ ta… ta nợ lại đời
Bên bồi bên lở từng trôi khúc tình
Khi trong khi đục nỗi mình
Vẫn là dòng chảy phù sinh bể trầm
 
Khởi nguồn khúc khuỷu tháng năm
Mát xanh ngấm ngọt thắm đằm quê hương
Miên man con nước dặm trường
Đầy vơi cũng thể một phương tan hòa
 
Cái ngày ta chẳng nhận ta
Giản đơn nắng gió  -  bài ca vô thường
Không không sắc sắc ru lòng
Nổi trôi con tạo khép vòng thời gian
 
Ước gì cõi thế miên man
Vần thơ ta… để sẻ san tình đời!
 
3-3-2023/1181
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Dòng Đời"