lanh.ktq

YÊU…
Ngập ngừng rồi cũng… tháng ba
Triền sông men giấc mơ xa, tìm về
Cỏ may mềm dấu chân quê
Găm hằn nỗi nhớ… lời thề, người xưa
 
Gió hoang lơ đãng cợt đùa
Vàng mùa hoa cải như chưa một lần
Đò chiều dừng giữa phân vân
Mải mê… Em, với tần ngần vườn yêu
 
Thoảng đây, mà đã đẫm chiều
Yêu thương thuở ấy, cũng rêu phong rồi…
 
lanh.ktq

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "YÊU…"