Nguyễn Quốc Văn

Người Ấy và TôiNgười ấy bây giờ không nhớ tôi
Ở bên người ấy có một người
Một người đắm đuối mê người ấy
Người ấy thấy người rất giống tôi

Người rất giống tôi không giống tôi
Khác từ ánh mắt đến nụ cười
Tôi thì hay nói người ít nói
Chỉ giống nhau là đàn ông thôi

Người ấy bây giờ thôi nhớ tôi
Trên đầu người ấy trắng mây trôi
Dưới chân người ấy đầy hoa lá
Người ấy bây giờ đã có đôi

Người ấy có đôi tôi mừng quá
Trời mưa tôi ngỡ nắng đang rơi
Gió ngang qua ngõ mang áo mới
Tôi nhớ ra mình chẳng phải tôi...Nguyễn Quốc Văn

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Người Ấy và Tôi"