PEARL

Hoàng Hôn
Khi tia nắng biếng lười - đi ngủ
Ngày trở mình ủ rũ mây giăng
Cong chiều vít ngọn Bằng Lăng
Tím chân trời - tím bâng khuâng cõi lòng.

Khi màn sương thong dong phủ kín
Mặt hồ xanh bịn rịn gió lùa
Xa đưa thánh thoát chuông chùa
An yên, tự tại như vừa tịnh tâm.

Hoàng hôn khoác nâu sầm áo mỏng
Đính Sao sa cả dải ngân hà
Trăng lên đỉnh núi la đà
Đánh rơi mắt ngọc sáng loà phố - quê.

Lang thang ngắm say mê khoảnh khắc
Hoàng hôn buông huyễn hoặc - chạnh lòng!
Giã từ hào nhoáng tuổi hồng
Trung niên vấn bước - mênh mông ráng chiều.

Dặn lòng - luôn mãi chắt chiu
Thanh xuân - để nhớ khi liêu xiêu già.

PEARL

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Hoàng Hôn"