Đỗ Hồng

Xin Hãy Có NhauEm và ta như mây ngàn, gió núi
Không gió về, mây trắng đứng trơ vơ
Thiếu mây giăng, cơn gió ngủ lặng lờ
Hãy có nhau trên bầu trời xanh ngát

Ta và em như cung đàn, giọng hát
Không tiếng ca, đàn phím lạc, dây chùng
Thiếu cung đàn, giọng hát chẳng hơi rung
Hãy có nhau cho cuộc vui nồng thắm

Em và ta như câu thơ, rượu ấm
Không rượu vô, bài thơ chẳng điệu vần
Vắng thơ tình, ngàn ly thiếu lâng lâng
Hãy có nhau khi trăng về đêm vắng

Em và ta như hoa vàng, bướm trắng
Không bướm vào, vườn hoa sắc tàn phai
Đời thiếu hoa, con bướm chết lạc loài
Hãy có nhau cho mùa xuân diễm ảo

Ta và em như quân vương, hoàng hậu
Thiếu quân vương, hoàng hậu biếng điểm trang
Vắng ái khanh, vua bỏ cả ngai vàng
Hãy có nhau trong hoàng cung tình ái
Đỗ Hồng

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Xin Hãy Có Nhau"