Duyên Nam

Tết đến…
Tết đến hôm nay…không có đào
Pháo thì đi vắng. Mai xanh xao
Nhưng trời đông đã ban hoa tuyết
Phủ cả đường đi để đón chào.
 
Tết đến trùng ngày vào cuối tuần
Mọi người thong thả để vui “xuân”
Chén lên chúc Tết…cùng ta cụng
Chỉ tội già đông vẫn gian truân.
 
Tết này xôm tụ hơn tết qua
Những kẻ nơi xa đã đến nhà
Thời tiết ngày qua cũng khá tốt
An toàn về đủ dẫu đường xa.
 
Bánh tét cắt xong…đã sẵn sàng
Đi cùng dưa món để sang ngang
Bánh chưng chiên cháy…mùi thơm phức
Củ kiệu trắng phao…tiếng giòn tan.
 
Chỉ là đơn giản. Thế mà vui
Năm cũ đi qua. Quá khứ lùi
Năm tới có gì ai sẽ biết?
Đón Tết năm này khỏi mình tui.
 
Duyên Nam
21-01-2023 (Đêm giao thừa)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tết đến…"