PEARL

Đếm Mùa Xuân


Em đếm mùa Xuân trên tóc mai
Sợi dài, sợi ngắn, sợi phôi phai
Sợi bay trong gió, vương quấn quýt
Kỷ niệm buồn vui - tuổi trang đài.

Em đếm mùa Xuân trong mắt sâu
Cửa sổ tâm hồn nhuốm lo âu
Những mùa Xuân qua mang dấu ấn
Lớp bụi thời gian lẫn ưu sầu.

Em đếm mùa Xuân trên đôi môi
Nhợt nhạt nụ cười - vết son trôi
Thanh xuân ở lại khung trời cũ
Trước mặt hoàng hôn tím chân đồi.

Em đếm mùa Xuân trên vai gầy
Đa đoan - nặng gánh đã đủ đầy
Nghị lực vươn lên ưỡn ngực thẳng
Không thẹn với người - chẳng hỗ ai.

Em đếm mùa Xuân trên đôi chân
Vạn dặm nhiêu khê cũng đã từng
Một trái tim nóng - cái đầu lạnh
Ý chí kiên cường vượt gian truân.

Em đếm mùa Xuân trong tương lai
Chẳng biết bao nhiêu để tỏ bày
Lòng tự dặn lòng hãy vui sống
Để gió cuốn đi những ai hoài.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đếm Mùa Xuân"