Viễn Phương

Xuân Vịnh
Nghe xuân hát khúc ru người
Gió xuân man mát cho đời vấn vương
Nắng xuân tươi thắm bên đường
Mây xuân kết tựu yêu thương giữa trời

Hương xuân ngan ngát muôn nơi
Tình xuân chan chứa đầy vơi cõi trần
Du xuân đây đó xa gần
Vui xuân khắp nẻo thế nhân sum vầy
 
Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Xuân Vịnh"