Cố Quận

Xuân Xưa! Biết Tìm Đâu


Bên kia trời sắp tết
Ta đây đông nhớ nhà
Tóc xanh...giờ bạc hết
Niềm đợi mong xuân già

Quên rồi hương vị cũ
Nhạt nhoà sắc màu xưa
Đường nam thanh nữ tú
Đào mai trong nắng thưa

Đỏ vàng khoe cánh mởn
Lung lay gió rụng thềm
Đàn bướm ong bợt cỡn
Thân đeo bám nhuỵ mềm

Bên kia nhà sắp tết
Đông tha hương nhớ thời
Tóc xanh...giờ bạc hết
Lòng không mong tiết trời

Xuân xưa! Biết tìm đâu


Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Xuân Xưa! Biết Tìm Đâu"