Lê Huy Trứ

Huế ơi, Mình không về mô


“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo.
Sông An Cựu nắng đục mưa trong”

Huế trong tim đêm mơ ngày ảo.
Nhớ Huế răng không về thăm Huế?
Tiếng chuông chùa ngân trầm mõ kinh,
Tết về, Cha ngóng, Mạ chờ trông.Lê Huy Trứ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Huế ơi, Mình không về mô"