PEARL

SỚ TÁO QUÂN 2023


Gà vừa gáy sáng
Táo đã lên đường
Cưỡi cá khẩn trương
Về chầu Ngọc Đế.

Nào dám bê trễ
Sớ chuẩn bị xong
Suốt mấy ngày ròng
Thần xin bẫm báo.

Xem như cảm mạo
Cô vít - dần quên
Sử sách ghi tên
Dịch bệnh thế kỷ.

Như một hệ lụy
Kinh tế khó khăn
Xã hội thăng trầm
Tâm chưa bình ổn.

Lò lửa bận rộn
Đỏ rực đêm ngày
Chỉ ra người ngay
Truy lùng kẻ xấu.

Từ vaccine lậu
Đến que test gian
Ngành y khẽ khàng
Thanh lọc đội ngũ.

Nhanh như cuồng vũ
Bất động sản lèo
Gom tiền - lật kèo
Dân tình khốn đốn.

Giáo dục bề bộn
Nào sách giáo khoa
Nào quỹ mẹ cha
Chính quyền vào cuộc.

Nâng ly rượu chuốt
Say hết hôm nay
Thần nhận lỗi thay
Người dân trần thế.

Kính xin Ngọc Đế
Mưa thuận gió hòa
Dịch bệnh chóng qua
Thanh bình, no ấm.

Nhịp sống chầm chậm
Tình người thêm sâu
Xua hết ưu sầu
Thế gian phồn thịnh.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "SỚ TÁO QUÂN 2023"