Tú_Yên

Theo Xuân về


Theo Xuân về - có nắng vàng
Có nhành Mai
Có sẽ sàng lời ca
Cành Đào khoe sắc thướt tha
Hồng
Lan
Huệ
...cũng mượt mà xinh tươi
 
Theo Xuân có cả tiếng cười
rộn vang của biết bao người gần xa
 
Thế là...
Xuân lại về qua
Phố xênh xang phố
Nhà nhà an vui.
 
Tú_Yên
(13-01-2013)

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Theo Xuân về"