Duyên Nam

Vết cắt lâu rồi...


Thu đã đi rồi em biết không?
Đông về lặng lẽ cứ theo dòng
Căn phòng đã vắng càng thêm vắng
Đã thiếu hơi người...một khoản không.
 
Em nhớ đông về thuở trước đây?
Cùng nhau thả bộ lúc trăng đầy
Áo choàng vừa đủ, bàn tay ấm
Chưa có xuân sang ấm thế nầy?
 
Đâu lại mây về vài giọt rơi
Đã che sợi nắng nói không lời
Làm cho đôi mắt em rơi lệ
Em sợ tình mình cũng thế thời.
 
Em thường dệt mộng cho ngày mai
Mong mấy chiều thu sẽ kéo dài
Để được ngắm đời lâu chút nữa
Nhưng rồi đâu đến những thiên tai.

Một năm phẳng lặng đếm ngày vui
Khi giắc mơ xưa đã ngủ vùi
Ngày đến rồi đi ai tỉnh thức?
Lặng im tâm thức một mình tôi.
 
Bài hát năm xưa đã cất rồi
Mấy lần muốn thử ngại ngần thôi
Không ai ngồi cạnh cùng nghe ké
Chén rượu ai chia môi với tôi?
 
Chiều về lặng lẽ rồi chiều đi
Đốt cháy tâm cang vì những gì
Vết cắt lâu rồi không chịu dứt
Bóng người thiếu phụ vẫn còn ghi!
 
Duyên Nam
26-11-2022

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Vết cắt lâu rồi..."