PEARL

Thơ RơiTa vác bút đi khắp thế gian
Ngược chốn thành đô về thôn làng
Tìm đến non cao rồi biển rộng
Ca ngợi quê hương đẹp, rỡ ràng.

Ta vung bút lên nét chữ rơi
Ghi tấm lòng mẹ vô bến bờ
Khắc công ơn cha cao chất ngất
Sâu tận trong tâm, chẳng thể mờ.

Ta phóng khoáng giơ bút lên cao
Lan tỏa yêu thương nghĩa đồng bào
Giúp đỡ người neo đơn , cơ nhỡ
Mảnh đời khốn khó vượt gian lao.

Ta múa bút xoay - vẽ trái tim
Tình yêu đôi lứa thật êm đềm
Tình bạn thâm giao thành tri kỷ
Tô đậm nhân văn - xóa tị hiềm.

Ta xách bút ra giữa đêm Đông
Hý hoáy đề thơ ngạo từng dòng
Nào chốn quan tham, cuồng danh vọng
Đói lòng tự trọng - khát thành công.

Ta nguệch ngoạc ghi xốn xang ngòi
Bút kia như thấu hiểu ta rồi
Mực loang lênh trổ đồi mồi giấy
Ta dừng lại thơ ngạo với đời.

PEARL

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Thơ Rơi"