Nguyễn Ngoạt

Cảm Nhận Đầu Năm Dương Lịch


Thơ chưa lệch khỏi cõi đời
Vẫn còn bám chặt những lời thiết tha
Thời gian làm tóc phôi pha
Máu tim vẫn nhịp điều hòa tin yêu

Qua bao sóng gió đã nhiều
Qua bao hạnh phúc,bao điều sân si
Bình tâm chẳng trách điều gì
Bởi yêu thương,những thị phi chuyện thường

Lãng du hồn mộng muôn phương
Thơ tình nồng thắm như thường chuyển luân
Đầu năm một chút bâng khuâng
Lặt mai,đón tết,gió xuân đang vềNguyễn Ngoạt

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Cảm Nhận Đầu Năm Dương Lịch"