PEARL

Đón Xuân


Ta hỏi mùa Đông giấu nắng đâu?
Để sương thơ thẩn trắng đỉnh đầu
Lang thang sợi khói lùa khe núi
Bếp lửa nhà ai réo rắt chào.

Thấp thoáng xa đưa lá cợt đùa
Cùng làn gió thoảng khẽ đong đưa
Nàng Xuân lả lướt choàng qua suối
Khoe sắc ngàn hoa dưới cơn mưa.

Ta - khách lãng du nhớ đại ngàn
Nhớ triền dốc thoải bước lang thang
Nhớ mặt hồ biếc mờ hư ảo
Trở lại nơi đây - thoáng ngỡ ngàng.

Đông gặp chúa xuân vội nhường chân
Cuốn theo làn gió bấc lưng chừng
Để lại khoảng trời trong quang đãng
Lòng người ấm áp đón chào xuân.

PEARL

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đón Xuân"