Sương Anh

Tân Niên Khai Bút


Nghe tiếng pháo vang thấy rộn ràng
Lòng ta cảm giác rất xênh xang
Ý thơ bừng dậy như cơn sóng
Ngòi viết đong đưa gửi mấy hàng

Khai bút Tân Niên chúc mọi nhà
Thân bằng quyến thuộc tri âm xa
Cát tường vạn sự trong Năm Mới
Cuộc sống luôn luôn đặng thái hòa

Sương Anh

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 5 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tân Niên Khai Bút"