Duyên Nam

Thu không về...


Thu không về...khi trời thay đổi tiết
Đón lá rơi mới biết lòng cây buồn
Dáng Thu xưa cũng giống hạt mưa tuôn
Hứng trên lá...nhưng luồn qua kẻ hở.
 
Thu không về...cây rừng thưa đòi nợ
Những lá vàng...cũng bỡ ngỡ Thu rời?
Lá vàng bay...lơ lững cánh chơi vơi
Gió chỡ lá đi nơi nào...ai đoán
 
Thu không về..thời gian ơi... đứt đoạn
Vạt mây buồn...chỉ một thoáng bay xa
Màu vàng xưa. Màu thương nhớ mặn mà
Màu kỷ niệm, trường ca hình dáng cũ
 
Thu không về...cả rừng cây đi ngủ
Đêm kêu gào...mong gió cũ quay về
Trăng cũng buồn mượn rượu đắng say mê
Lá vẫn rơi như chưa hề hay biết
 
Mùa đã sang sao Thu đi biền biệt?
Cây gió ngàn rên xiết...có Thu hay?
Dáng xưa ơi...Thu có thấu tim nầy
Thu không về...lòng bay theo gió lá.
 
Duyên Nam
03-10-2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Thu không về..."