Nguyễn Văn Thái

Đợi Xuân


Khắc khoải bao ngày giá lạnh đông
Lòng say cập bến ủ xuân  nồng
Ban mai ước vọng chồi cành nhú
Chập tối mong chờ cánh nhạn trông
Dẫu biết vần quay vòng trọn đủ
Hoài mơ tới vụ kết tươi hồng
Mùa xanh luyến quyện vườn hoa trái
Hạnh phúc tràn trề khỏa bão giông.
 
4-11-2022/4112
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Đợi Xuân"