Nguyễn Chu Nhạc

Thu


Thu đến sớm hơn vì ai nhớ
Lá cũng thôi xanh lặng trở mình
Heo may đỏng đảnh nên về trễ
Hình như là dỗi với nắng hanh.

Thế rồi thu lại đi rất chậm
Hình như người tiếc níu mùa trôi
Gió bấc vội mình, thu đành rớt
Mùa mới nhuốm vàng ngẩn ngơ tôi.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Thu"