Diệp Thanh

Mưa


ngoài hiên giọt mưa tí tách
đêm rơi sũng ướt hàng cây
ngọn đèn chơ vơ hiu hắt
dăm chiếc lá vàng lắt lay

đã cuối Thu rồi có phải
chừng như Đông vừa sang đây
cái nắng hôm nao rát mặt
bi chừ nghe nhớ quắt quay

ngột ngạt sớm chiều phố thị
đêm mưa độc tấu kinh cầu
tìm gì góc quen lặng lẽ
"lao xao một thoáng"... về đâu...

diệp thanh
12.11.2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Mưa"