Cá Mặn

Cây cỏ cùng ta


Đông về thu vắng lá xanh
Mây trời lặng lẽ loanh quanh một mình 
Sương ơi ngươi nỡ vô tình 
Luồng cơn gió lạnh thình lình xé da

Ven đồi cây cỏ cùng ta
Hàn huyên tâm sự như là bạn thân 
Mỗi lần nhắn nhủ dừng chân 
Cây tùng thỏ thẻ gió ngân đồng sàn... 

Lá khô sào sạc ngổng ngang 
Lang thang về cội, ngỡ ngàng lá non
Chờ ai duyên phận mỏi mòn
Đời này vàng lá... xanh còn kiếp sau!!!


Cá Mặn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Cây cỏ cùng ta"