RĐinh

NướcTừ non cao xuyên ghềnh đá
Nước soi cành lá, in bóng ngàn mây
Nước vơi rồi nước lại đầy
Nước len khe ngách qua ngày, tháng, năm
 
Nước reo bên suối ì-ầm
Vui cơn thác đổ băng rừng về xuôi
Nước tuôn khắp ngả mọi nơi
Tìm nguồn để nước ra khơi dạt-dào
 
Hôm nao nước ở trong ao
Nuôi con tôm Cá, cánh bèo lơ-thơ
 
Cũng khi nước ở lòng hồ
Soi cành liễu rũ bên bờ tháng năm
 
Rồi khi nước đổ ra sông
Dựa theo con nước mang dòng phù sa
Đắp bồi đồng lúa bao la
Nước dầu công cán vẫn ra sông ngoài
 
RĐinhĐược bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Nước"