Sương Anh

Sóng Bạc Đầu


Biển sóng xô nhau vỗ lên ghềnh đá
Âm thanh lao xao thiết tha đầy vơi
Gợi trong ta nỗi nhung nhớ một thời
Áo dài trắng trong ngôi trường con gái
Những ước mơ hồng vụt tầm xa ngái
Không bao giờ trở lại với đời ta
Cơn đại hồng thủy xô đẩy trôi xa
Bao con người biệt nhà nương viễn xứ

Nghe trong biển sóng chút gì tư lự
Nửa ru hời nửa trách móc người đi
Nửa như buông lơi nửa muốn ôm ghì
Từng ngọn sóng bạc đầu vì thương nhớ

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Sóng Bạc Đầu"