thu nhớ

chiếc lá tình thu ...


tháng mười anh rung tay viết vần thơ
ta bâng quơ ..nhớ về dĩ vãng
nếu cuộc sống mọi thứ viên mãn
hỏi còn ai nhớ đến ngày xưa ...?

mình chẳng cần yêu nhau ....
........sao tự dưng ta  ngóng đợi sớm trưa
bên ấy nắng, bên này trời cũng đẹp
một buổi anh không về .... đời bỗng nhiên như ngỏ hẹp
dù biết mình chẳng can hệ gì nhau ....

ta định ẩn mình một kiếp tiêu dao
không thích khóc, chẳng thích sầu nhân thế
những câu chuyện tình yêu đẫm lệ
chẳng bao giờ ta muốn dấn thân ....

chỉ vô tình thôi , ngọn gió thổi ngang
câu chữ của anh ...rối lòng ta một thuở
kẻ chẳng cần tình yêu của thế nhân đầy cách trở
lại vô tình vương phải chiếc lá thu

2022.10.12

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "chiếc lá tình thu ..."