Đặng Quang Chính

O Huế điệu đàng


Trống trường Đồng Khánh vừa tan.
Trên đường Lê Lợi từng đàn bướm bay ..."
Bướm kia bay một thuở mưa bay
Chàng lãng tử ngắm nhìn mê mãi
 
Em có phải em gái chân quê
Lên tỉnh thành học trường Đồng Khánh
Hồi nhỏ em vô cùng lí lắc
Em bây giờ đằm thắm hết chê
 
Em vẫn là bông hoa đồng nội
Nón lá trên đầu trông giản đơn
Tóc phủ kín mặt bầu tròn trĩnh
Ngực căng phồng áo tím muốn bung
 
Áo tím Huế áo màu chung thủy
Bướm tung bay ngõ cũ không quên
Khi bướm đậu trên cây tùng bách
Gần hết đời chăm sóc cho chàng
 
Ôi nhân hậu, thủy chung biết mấy
Ấy tình người chẳng dấu được ai
Tính điệu đàng ngày xưa còn đó
Vẫn âm thầm dấu ấn ai hay !...
 
Dấu ấn đó của người nữ tính
Mềm mại, dịu dàng có ai hơn
Anh quyến luyến phải vì điều đó
Có biết đâu ...yêu vẫn là yêu!
 
Có biết đâu màu tím thuở xưa
Đã chất ngất, lòng anh … em đó
Ôi màu tìm ... thủy chung muôn thuở
Ôi điệu đàng ... O Huế của tôi !...

Đặng Quang Chính
19.09.2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "O Huế điệu đàng"