Khù Khờ

Điểm Thu


Mới hôm nao tiếng ve còn rỉ rả
ru trưa hè thiếp ngủ dưới nắng oi
chuốc cho đêm say khướt bản tình buồn
ngày-đêm bước đảo chao … vô hướng

Đêm rơi xuống … ngoài kia … sao vắng lặng
chú ve sầu còn đấy?
chiếc cánh trong
lọc ánh trăng dâng nhè nhẹ lên thân cây sồi
từng giọt trăng … chậm rơi … rỉ rả

Đêm ngưng thở
thời gian đứng lại
cánh ve sầu
từng giọt điểm
thu mong manh
lại một đêm chong mắt ngóng chờ
tưởng đã dứt được
hồn thơ đang gõ cửa

Khù Khờ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Điểm Thu"