Đuyên Hồng

Đêm Say


Thêm chén nữa! Ta cùng nâng ly cạn
Không đại ca tiểu đệ ở chốn này
Hôm nay uống đời vui chưa chán
Ta dại gì để từ chối nhau đây
 
Hôm nay cạn! Sang hèn chi cũng mặc
Bởi được thua nhân thế đã quên rồi
Rót! Rót nữa... mai này ai sẽ chắc
Kẻ làm vua đứa hóa giặc nhanh thôi
 
Cầm ly rượu hòa trong lòng trời đất
Số kiếp ơi, lận đận mấy phen rồi
Thôi cạn nhé! Ta với mình cười ngất
Bận lòng chi những chót lưỡi đầu môi
 
Chén này nữa... nhân tình hay thế thái
Cuộc trắng đen nhìn lại.. vỗ tay cười
Lũ bè bạn đã thành năm bảy phái
Cuộc nhậu này chỉ sót lại anh tôi
 
Ta chưa say! Sinh khác thời lỡ vận
Nước non xưa đâu nhạt chí anh hùng
Chén rượu rót, ta với mình cùng cạn
Đau với buồn cũng chỉ có một chung
 
Đời tu hú ngại gì không uống nữa
Thân phận này sao trú chỗ chim sâu
Yêu và  hận, những mảnh đời dang dở
Tổ vỡ rồi trứng cũng chẳng lành đâu
 
Đêm nay muộn bầu vơi hũ cạn
Đem lòng riêng nhấm với nỗi sầu
Trăng đã lặn chẳng đứa nào bỏ chén
Cuộc tình đầu tiễn biệt mối duyên sau
 
Mai chẳng biết còn ai mà gặp gỡ
Áo thư sinh đã nhuộm hết bụi trần
Thôi chén nữa! Hai thằng vui lên chứ
Cuộc đời này ai hiểu được giả chân
 
Dốc cạn hũ, lắc bầu… rồi cũng hết
Chén này đây! Xin giã biệt đêm nay
Hai đứa bạn ôm nhau cười ngủ thiếp
Biết làm chi thiên hạ đã sang ngày!
 
Oct 11, 2022
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Đêm Say"