Nguyễn Ngoạt

GIAO ĐIỂM


Cùng chung tiếng khóc lời cười
Cùng chung mộng tưởng yêu người trong mơ
Cùng chung dệt mộng tình thơ
Trăm năm không đặng cũng chờ mai sau
 
Đời em là những nỗi đau
Đời tôi là những ưu tư song hành
Câu thơ nối một điềm lành
Mùa thu bất tử chữ thành tri âm
ngng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "GIAO ĐIỂM"