lanh.ktq

Biết


Biết rằng lời vẫn hư không
Phù vân con gió, nỗi lòng người xa…
Mà thương giọt nước mặn mà
Nhẹ tênh rớt xuống, ngày qua, vẫn ngày…
 
Biết rằng, giờ trắng đôi tay
Nửa đời đã quá, trả vay… Muốn nào…?
Đêm về mình với hanh hao
Miên trường ru giấc vùi vào niềm riêng
 
Biết rằng… nhớ… lại cố quên…
Nghìn trùng xa cách mọng mềm, dáng em
Bao năm, dối những khát thèm
Ngôi nhà sau bão, một đêm chúng mình…
 
Dặn lòng, mãi thuở nguyên trinh
Bình yên tìm lại, chút tình. Đôi ta…
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Biết"