Nguyễn Quốc Văn

Nợ Duyên


Em còn gì cho anh
Một kiếp như hương hoa bay lẫn trong gió bão
Anh còn gì cho em
Một đời như bóng núi trên dòng sông xôn xao

Em còn đêm cho anh
Anh còn ngày cho em

Ta còn trắng tay nhau mười ngón gầy đầy gió
Còn những câu thơ liêu xiêu đứng bên nhau trong mơ

Ta còn gì cho nhau trong kiếp này
Và nợ duyên đến muôn kiếp sau

Em còn trái tim em cho anh
Anh còn linh hồn anh cho em...

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 3 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Nợ Duyên"