Nguyễn Quốc Văn

Người Nam ĐịnhNgười Nam Định
Nhà quê như Nguyễn Bính
Đến câu thơ
Cũng mặc yếm nâu sồng

Quẩy gánh hát
Đi khắp làng khắp chợ
Dậu mùng tơi
Lục bát cả thị thành

Giọt mưa thu thánh thót
Uớt thành Nam
Lạnh đêm đông
Những con thuyền không bến

Người Nam Định
Chốn thị thành cô quạnh
Đặng Thế Phong
Lạ cả gió đò Quan

Người Nam Định
Đa tài mà gian nan
Những Vũ Thư Hiên
Văn Cao, Trần Mạnh Hảo

Cả thời đại nhà Trần hiển hách
Cũng chìm sâu
Theo long mạch sông Đào

Người Nam Định
Dẫu ngồi bên cầu ao
Cái chợ tết
Đã sắc màu thôn dã

Voi ngàn cân
Đã được đo bằng đá
Đời mẹ ta
Đựng trong một giá đồng

Ai từng qua Nam Định
Viếng Tú Xương
Xin một hớp thơ
Vũ Hoàng Chương chuốc rượu

Hỏi Trần Dần
Đã tạnh mưa trên phố
Rằng còn ai
Xót cụ Vũ Đình Huỳnh

Rằng còn đâu
Réo rắt điệu hát văn
Mắt ả đào
Đứt dây đàn Tức Mạc

Hỏi còn đâu
Hồn đúc đồng đẽo gỗ
Bàn tay hoa
Người Nam Định làm thơ

Con chim vành khuyên
Hót từ bấy đến giờ
Nhưng Trần Vũ
Người quê tôi không nhớ

Rằng xứ sở
Dư thương cho yêu đủ
Thao thức nỗi niềm quê
Người Nam Định trong mơ...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Người Nam Định"